I sommarens nummer av tidskriften Iso numero finns en förkortad version av Lina Antmans intervju med André Wickström, som ursprungligen publicerades i Språkbruk 1/2013.

Iso numero är en kulturtidskrift som ges ut av Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf. Den säljs i lösnummer av fattiga och bostadslösa och andra som behöver dryga ut sin kassa. Syftet är att ge de allra fattigaste ett alternativ till att tigga. Tidskriften säljs på gatorna i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Raumo. Ett nummer kostar fyra euro, varav en euro går till produktionskostnaderna och resten till försäljaren.

I tidskriften finns både artiklar som skrivits enkom för Iso numero, och artiklar som publicerats i andra tidskrifter. Upplagan för sommarens nummer är 13 000 exemplar. Iso numero har utkommit sedan 2011 och detta nummer är det fjärde i ordningen.

Iso Numero har motsvarigheter i andra länder, t.ex. Situation Stockholm och den brittiska Big Issue (London).