En färsk studie baserad på omfattande finländska befolkningsregisterdata visar att spädbarnsdödligheten – d.v.s. dödligheten under det första levnadsåret – är nästan 20 procent lägre i familjer där föräldrarna har olika språk jämfört med sådana familjer där föräldrarna har samma språk. Däremot finns det inga skillnader mellan homogent finska eller svenska familjer. Skillnaden kvarstår även efter beaktande av ett flertal föräldraegenskaper.

Undersökningen som utförts av professor Fjalar Finnäs vid Åbo Akademi och professor Jan Saarela vid Helsingfors universitet publicerades i februari i den vetenskapliga journalen Scientific Reports(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) som ges ut av Nature Publishing Group.

Finland hör till de länder i världen där spädbarnsdödligheten är allra lägst och i nuläget dör endast drygt 2 barn per 1 000 innan de fyllt ett år. En betydande andel av dödsfallen kan kopplas till medfödda missbildningar. Enligt Finnäs och Saarela är en tänkbar förklaring till en lägre nivå av spädbarnsdödlighet hos barn med heterogen bakgrund en lägre förekomst av missbildningar tack vare större genetisk uppblandning.