Ett nytt nummer av Språk i Norden har utkommit. Det innehåller bland annat artiklar om språk och integration i Österbotten och nordisk och finsk språkpolitik i ett globalt perspektiv.

Artiklarna bygger på de föredrag som hölls på nordiska språkmötet i Vasa 2016. Temat var för språkmötet var ”Ett flerspråkigt samhälle”. Artiklarna behandlar till exempel teckenspråk i klassrumsmiljö, hur flerspråkigheten främjas i den finländska skolan och flerspråkigheten i Finland i går och i dag.

Språk i Norden utkommer numera enbart som pdf.