Svenska litteratursällskapets stora projekt Spara det finlandssvenska talet, som vi presenterade i Språkbruk 4/2005, har fått en egen webbplats där man nu kan lyssna på ljudprov från inspelningar med både yngre och äldre talare från olika delar av Svenskfinland: www.sls.fi/sparatalet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Webbplatsen innehåller för närvarande ljudprov från 16 orter, men materialet utökas efter hand.