Fråga: Kan det märkliga ordet spa alls böjas? Hur heter det t.ex. i pluralis?

Svar: Ordet spa kan faktiskt förefalla märkligt när man hör det för första gången, men det har blivit rätt vanligt i svenskan som beteckning för en hälsoinrättning med vattenkurer. I Svenska språknämndens frågelåda inhämtar vi att ordet kommer från namnet på den gamla kurorten Spa i Belgien. Vidare får vi veta att ordet böjs ett spa, spaet, flera span. Vill vi undvika att böja ordet kan vi åtminstone i vissa sammanhang ersätta det med spaanläggning.