Fråga: På finska har det av någon anledning blivit mycket vanligt med mellanslag före och efter snedstreck, och det skrivsättet smittar lätt av sig i översättningar till svenska. Två autentiska exempel som jag råkat se nyss är 6 e / portion och säljaren / köparen. Så ska det väl inte se ut?

Svar: Nej, något mellanrum ska inte sättas ut före eller efter snedstrecket i dina exempel. Snedstreck kan användas för att ange alternativ t.ex. i blanketter (säljaren/köparen). Det kan också användas i betydelsen ’per’ i tabeller och andra sammanhang där man skriver kortfattat (6 euro/portion), i tidsuppgifter (20/9 2007) och för att ange ny versrad i poesi. Det är bara i det sista fallet, dvs. när snedstrecket anger ny versrad, som mellanrum ska sättas ut. I löpande text ska vi helst undvika att använda snedstreck för alternativ eller för betydelsen ’per’. Vi ska alltså hellre skriva säljaren eller köparen (om det är den betydelsen som avses) och 6 euro per portion.