Dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål har sedan oktober bjudit på smakprov ur sina gömmor. I väntan på ordbokens elektroniska debut kan man på Svenska avdelningens webbsida www.focis.fi under rubriken Smakprov ur dialektordboken klicka sig fram till ett antal ord.
  
Var i våra regioner kallas gubben för bisi? I vilka intressanta uttryck förekommer verbet kyssa? Hur hänger substantivet mära ihop med finskans määrätä? En modellartikel hjälper den ovana ordboksläsaren att komma igång.