Fråga: Min fråga gäller en översättning för ett museum. Det rör sig om en utställning som presenterar livet på landet på 1920-talet. Det svåra ordet är monitoimitalous; det kan ju inte vara mång­aktivitetshushåll för det talade man säkert inte om på 1920-talet.

Men blir det mångfunktionellt hushåll eller hushåll med många funktioner, eller vad?

Svar: Vi föreslår småbruk eller självförsörjande småbruk som svensk motsvarighet till monitoimitalous. Ett småbruk kombinerar lite jordbruk, lite skogsbruk och grönsaksodling med djurhållning i liten skala och för husbehov. Ordet torde också stilistiskt passa i kontexten.