Fråga: Jag har en fråga som gäller det finska ordet pk-yritys. Jag vill minnas att det har rekommenderats att man på svenska helst ska skriva ut hela uttrycket små och medelstora företag i stället för att använda sig av en förkortning. Och att man, ifall man använder en förkortning, helst ska använda förkortningen SME-företag (från Small-  and  Medium-sized Enterprises) i stället för sm-företag. Gäller rekommendationen ännu eller har det skett en uppluckring på den fronten?

Svar: Vår rekommendation är fortfarande att man helst ska skriva ut hela uttrycket små och medelstora företag. Det finns nämligen ingen allmänt rekommenderad förkortning. Vi hittar visserligen ett antal belägg på SME-företag på sverigesvenska webbsidor, men generellt har denna svårtydda förkortning av engelskt ursprung inte rekommenderats. På sm-företag finns det inte många belägg.

Förkortningar ska överhuvudtaget inte användas i onödan. Om man är tvungen att använda en förkortning som inte är allmänt känd ska man komma ihåg att förklara den för läsarna till exempel genom att skriva ut det uttryck som ska förkortas första gången det förekommer och ange förkortningen inom parentes: små och medelstora företag (SME-företag). I fortsättningen kan man sedan använda enbart förkortningen.