Många av de korta texter och meddelanden vi skriver till vardags kommer till i situationer som påminner om ett muntligt samtal. Det är nästan mer som att tala än att skriva, vilket också märks på språket. Att ungdomar skriver talspråkligt i chatt och sms är ingen överraskning, men hur gör vuxna?

Genom en webbenkät vill Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet få reda på vuxna skribenters åsikter och erfarenheter om talspråk i skrift. Skriver man olika på dator och med telefon? Är det någon skillnad till vem man skriver? Finns det regler för hur man ska skriva talspråk? Är det svårt eller lätt att läsa sådant som andra skrivit? Det här är en del av de frågor som ställs i enkäten och som kan ge intressant information om hur talspråk i skrift upplevs av vuxna. Enkätsvaren kommer att jämföras med material från en motsvarande enkät som gjordes bland skolungdomar hösten 2009. Över 400 ungdomar från 14 olika skolor bidrog nämligen då med sina åsikter om talspråkligt skrivande. Kommer de vuxnas syn att skilja sig från ungdomarnas?

Enkäten finns på www.sls.fi/sprakarkivet och är öppen till 31.8.2010. För mer information kontakta Språkarkivet: Lisa Södergård, tfn: 09-618 775 27, e-post: lisa.sodergard@sls.fi eller Pamela Gustavsson, tfn: 09-618 774 58, e-post: pamela.gustavsson@sls.fi