Fråga:  Jag har i Bibeln stött på en mening som lyder: ”Då skall ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet.” Borde det inte stå ”komma ut och hoppa”?

Svar: Verbet slippa är ett ord som många finlandssvenskar använder med försiktighet av rädsla för att göra sig skyldiga till den felanvändning av ordet som, p.g.a. påverkan från finskans päästä, förekommer bland svenskspråkiga i Finland. Rätt använt har verbet slippa två användningsområden: man kan slippa göra något eller utsättas för något, och när man lyckas förflytta sig trots vissa hinder är det korrekt att säga att man t.ex. slipper fram genom en folkmassa, slipper in någonstans och slipper igenom en trång passage. Däremot är det fel att använda slippa i fall där det inte är fråga om att ta sig förbi ett hinder eller bli kvitt någonting, t.ex. slippa hem från skolan, slippa ner (t.ex. ur ett träd) och slippa till Stockholm. I fall av den här typen bör man använda andra verb, t.ex. , kunna och lyckas. Det är med andra ord inte fel att skriva ”slippa ut och hoppa” eftersom det ju faktiskt är fråga om att någon som länge varit instängd ska kunna ta sig ut, dvs. lyckas forcera ett hinder.