Fråga: Är det någon betydelseskillnad mellan orden tillkomst och uppkomst?

Svar: Ja, det finns en betydelseskillnad mellan orden. Tillkomst har en nyans av avsiktlighet. Ordet hör ihop med verbet tillkomma i betydelsen ’uppstå som resultat av målinriktad verksamhet’ (Svensk ordbok). Vi kan t.ex. tala om ett diktverks tillkomst, en byggnads tillkomst (Svensk handordbok) och tillkomsten av det vinnande förslaget (Svenskt språkbruk).

Ordet uppkomst däremot har en nyans av oavsiktlighet. Det hör ihop med verbet uppkomma, ’komma att bli verklighet … ofta oavsiktligt el. som bieffekt av ngt annat’ (Svensk ordbok). Exempel: livets uppkomst, uppkomsten av hälsovådlig stress (Svenskt språkbruk).