Fråga: Vad betyder sexman?

Svar: Det är fråga om en historisk benämning. Enligt uppslagsverket Finland var en sexman eller rotemästare en person ”som av sockenstämman utsågs att ansvara för vissa kyrkliga angelägenheter och för ordningen inom församlingen”.