En grupp mammor i Tallinn har grundat en skola som lär ut minoritetsspråket seto (setukesiska), som talas i Setoregionen (Setomaa) i sydöstra Estland samt i närliggande områden på ryska sidan om gränsen.

Till att börja med ges undervisning en gång i veckan. Syftet är att revitalisera språket, som är hotat.

Seto räknas av traditionell dialektologi som en sydestnisk dialekt, men av allmänheten betraktas det som ett eget språk. Seto är mycket nära släkt med võro, språken är nästan helt ömsesidigt förståeliga, men till skillnad från võro-talarna identifierar sig seto-talarna som en egen grupp, separat från ester. Grunden till detta tros ligga i religion och kultur: seto-talarna är traditionellt ortodoxa och lever sida vid sida med ryssarna.

Forskare tror att antalet seto-talare under 1900-talet har minskat från 15 000 till runt 5 000 i dag. I en studie från 2005 uppgav en tredjedel av de boende i Setoregionen seto som sitt första språk och hälften av de boende uppgav att de använder seto ofta.

Setos språkliga emancipation började i slutet av 1980-talet, men fortfarande debatteras den skriftliga standardiseringen och olika grupper använder olika normer.