Det är verkligen skönt att få höra finskspråkiga tala positivt om att få lära sig svenska, som motvikt till ordet tvång som i tid och otid används i kombination med ordet svenska. Och positiv, det är Senja Larsen och hennes Facebookskola Senja opettaa sinulle ruotsia (”Senja lär dig svenska”). Senja Larsen som är från Härmä och enligt egen utsaga inte ens kan svenska!

Senjas språkskola har ett enkelt, men okonventionellt pedagogiskt grepp. Det viktiga är att man utökar sitt ordförråd, och mest är det de tunga innehållsorden som lärs ut. Orden däremellan och grammatikregler får man lära sig på annat håll. En lektion är en, ofta humoristisk, statusuppdatering på Facebook, som består av en kort text på finska, där vissa nyckelord skrivits på svenska med versaler:

Kun kerran kielikoulussa ollaan, suussa oleva kieli on TUNGA. Puhuttu kieli on TUNGOMÅL ja SPRÅK. Äidinkieli on MODERSMÅL ja kehon kieli KROPPSSPRÅK. Paikallinen murre DIALEKT, murtaminen BRYTNING ja ACCENT. Vieras kieli on FRÄMMANDE SPRÅK ja virallinen ruotsin kieli HÖGSVENSKA. Luokan lempiaine on rakas vapaaehtoinen ruotsin kieli ÄLSKLINGSSVENSKA.

Inställningen till språkinlärning är glad och avslappnad. Slinker det ibland igenom något  fel är det inte så farligt, de andra som är med i gruppen rättar snabbt till det. Dessutom lär man sig mycket genom felen, är inställningen. Allt sker på frivillig basis och skolan är ett utmärkt exempel på finsk talkoanda.

Nu har Senjas språkskola samlat ihop sina bästa undervisningstexter till en härlig bok på 236 sidor. Nadja Anderssons sprudlande glada bilder matchar fint med det glada budskapet.

Boken kan med fördel användas som komplement till svenskundervisningen i de finska skolorna! Om bara lite av den positiva inställningen smittar av sig på de elever som tycker att svenska är det onödigaste och tråkigaste skolämnet har mycket vunnits. Tack Senja!

senjaillustration_P_fmt.jpg
senjaillustration_P_fmt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken Senja opettaa sinulle ruotsia är sprudlande glatt illustrerad av Nadja Andersson.