Ett av de få fall där finskan tar till ett lånord medan svenskan har ett inhemskt ord är fi. koordinoida. Visst kan man koordinera också på svenska, men mycket vanligare är att man samordnar.