Fråga: Är det korrekt att skriva nivån är samma som tidigare eller borde det heta nivån är densamma som tidigare?

Det är inte direkt fel att skriva nivån är samma som tidigare eller samma gäller alla kunder, men formen samma är vardagligare än densamma eller samma sak. I mer formell text är det därför fortfarande bäst att skriva nivån är densamma som tidigare och samma sak gäller alla kunder.