Fråga: Vad heter saamelaisten kotiseutualue på svenska?

Svar: Den svenska motsvarighet som används i lagtext är samernas hembygdsområde. Det uttrycket hittar vi i 2 § i lagen om användning av samiska hos myndigheter, där det står:  ”Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun.”