Fråga: Ska jag skriva Saimenvikare med stort s eller saimenvikare med litet?

Det här är en fråga som kan besvaras på olika sätt beroende på vilken princip man följer. En allmän regel säger att sammansättningar där förledet är ett egennamn ska skrivas med stor bokstav. I enlighet med denna princip står det Östersjömussla och Atlantlax i Svenska Akademiens ordlista. Svenska skrivregler gör emellertid inskränkningen att liten bokstav ska användas om förledet har förlorat sin namnkaraktär så att sammansättningen enbart betecknar en typ eller art. Skrivregler verkar följa denna princip när det gäller beteckningar för djurarter: grönlandshund, gotlandsruss, yorkshireterrier – det finns inte ett enda exempel där en beteckning för en djurart skrivs med stor bokstav. Också SAOL har t.ex. grönlandssäl och kanadagås.

Blir det då Saimenvikare eller saimenvikare? Ska vi tänka oss att förledet har kvar sin namnkaraktär eftersom sälarten ju definitivt är knuten just till Saimen och inte finns någon annanstans, och därför skriva Saimenvikare med stor bokstav? Eller ska vi resonera så att förledet har förlorat sin karaktär av egennamn så att det enbart är fråga om en sälart (liksom grönlandssäl) och skriva saimenvikare med liten bokstav? För det sistnämnda alternativet talar att de flesta djurarter skrivs med liten bokstav.