Fråga: Vad betyder egentligen det nya modeordet såga? Fördöma? Förkasta? Kritisera?

Svar: Enligt Nationalencyklopedins ordbok har ordet såga, förutom den vanliga betydelsen ’skära med såg’, även betydelsen ’kritisera skoningslöst och frånkänna allt värde’. Man kan med andra ord såga en pjäs eller en konsert. Ordet ges emellertid etiketten vardagligt.