Fråga: Jag vore tacksam om ni kunde hjälpa med att förklara uttrycket rusa åstad?

Jag kan på sätt och vis förstå uttrycket men det skulle vara intressant att få det förklarat ur ett historiskt perspektiv.

Svar: Frasen rusa åstad betyder helt enkelt att skynda eller jäkta i väg från eller till en plats. Uttrycket återgår på det fornsvenska a stadh, med den äldre formen af stadh, som ursprung­ligen betydde ’från platsen’. Ett modernt ord med samma ursprung är ordet stad. En vanlig synonym är rusa i väg.