FRÅGA:Hur uttalar man Roskilde?

SVAR: Namnet på den danska staden uttalas med betoningen på första stavelsen och kort å-ljud (danskarna uttalar namnet med stumt d).