Helsingfors universitets almanacksbyrå har infört romernas nationaldag den 8 april i almanackan från och med årgång 2014. Datumet den 8 april har sitt ursprung år 1971, då den första internationella romska kongressen hölls i London och en egen romsk flagga blev antagen. Från år 1990 har kongressens öppningsdag firats som romernas nationaldag. ”Romerna är en etablerad minoritet i Finland och den romska kulturen har varit en viktig del av Finlands nationella kultur under flera hundra år”, noterar professor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet. ”I jämlikhetens namn är också romerna förtjänta av en egen dag i almanackan.”

Universitetslektor Panu Pulma vid Helsingfors universitet, som forskar i romernas historia, berättar i den nyss utkomna Universitetsalmanackan, att de första notiserna om ankomsten av ”tattare” till Finland är från 1500-talet. De första utredningarna om romernas antal och situation i Finland gjordes på 1860-talet. Numera är språket, klädedräkten och musiken de synliga uttryck för romsk kultur som har betonats mest, konstaterar Panu Pulma.

Den nationella delegationen för romska ärenden lade år 2001 fram det första förslaget om införande av romernas nationaldag i kalendrarna. Då ansågs det inom Helsingfors universitet att tiden ännu inte var mogen att godkänna förslaget. Den lokala romska arbetsgruppen i Vanda kom med ett förnyat förslag hösten 2011, och nu kunde man godkänna det.

Romernas nationaldag anges i kalendrarna från och med årgång 2014. Dagen är inte en flaggdag.