Den 2 december i fjol nåddes vi av ett sorgebud som var väntat även om vi in i det sista hade hoppats slippa det: Robin Fortelius, vår vän och förra kollega och min efterträdare Ninas man, hade fått ge upp i kampen mot sin sjukdom.

För de flesta var Robin mest känd som en inno­vativ och aktiv bibliotekarie, men han hade också ett förflutet som språkvårdare. Under åren 1993–1996 var han anställd på Focis svenska avdelning. Till hans arbetsuppgifter hörde i första hand att sköta språkvårdens telefonrådgivning, men ett specialområde för honom var datoriseringen av språkvårdens tjänster, framför allt arbetet med elektroniska register och med svenska avdelningens webbsidor. Det var ett pionjärarbete, och vår webbplats var tack vare Robin i många avseenden en föregångare. Naturligt nog hade han också ansvaret för avdelningens biblio­tek, som genom hans insats fick en systematisk uppbyggnad.

Vad Robin gjorde och åstadkom kan bäst beskrivas med ett direkt citat ur det tjänstgöringsintyg jag skrev när han slutade: ”Som biblio­tekarie och informationsspecialist med ett brinnande intresse för språk och språkvård och goda datakunskaper har Robin Fortelius tillfört den svenska språkvården ett nytt kunnande som har varit mycket värdefullt för oss. Hans bearbetning av de elektroniska registren har på ett avgörande sätt underlättat språkvårdarnas dagliga arbete genom att informationssök­ningen har blivit snabbare och effektivare. Den största insatsen har i varje fall varit att göra språkvårdens tjänster tillgängliga på World Wide Web. Svenska avdelningens hemsida är hans skapelse, och via den har han skapat länkar till såväl våra egna tjänster som en mycket stor mängd andra språkligt intressanta och relevanta webbsidor och tjänster.”

Robin var en uppskattad kollega på forskningscentralen. Vi minns alla hans finurliga humor, hans små limerickar, hans vänlighet och hans samarbetsförmåga. Och vi saknar honom.