Sjukdomen reumatism heter bara så på svenska. Kortformen reuma kan användas som  självständigt ord i finskan, men däremot inte i svenskan. På svenska lider man alltså av reumatism, inte av ”reuma”. Man kan visserligen hitta reuma som förled i vissa svenska sammansättningar, t.ex. reumakirurgi. Men en mycket vanligare förled är ändå personbeteckningen reumatiker, t.ex. reumatikerförening, reumatikerpatient och reumatikervård.