Enligt den nya aktiebolagslagen finns det numera två slags aktiebolag, nämligen publika aktiebolag, som förkortas Abp, samt privata aktiebolag som förkortas Ab. På finska heter det julkinen osakeyhtiö (Oyj) och yksityinen osakeyhtiö (Oy).