Institutet för de inhemska språken har i år för första gången delat ut priset Suomen kielen tulevaisuus (Finska språkets framtid). Priset ska varje år delas ut till en organisation eller en person som främjar en mångsidig användning av finska språket och stärker dess ställning bland världens språk.

Priset tillföll i år föreningen Wikimedia Suomi ry, som stöder användningen av det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia och andra avgiftsfria tjänster som upprätthålls av Wikimedia Foundation i Finland.

Föreningen Wikimedia Suomi uppmuntrar experter och amatörer inom olika områden att sprida information för alla på finska. Uppslagsverket Wikipedia har också pedagogiska syften: det sporrar skribenterna att skriva mångsidigt, och de bästa artiklarna är breda översikter över olika ämnen. Wikimedia Suomi bidrar genom sin verksamhet till att finska språket förblir ett fungerande språk inom alla samhällsområden.

Priset överlämnades torsdagen den 24 maj 2012 på Institutet för de inhemska språken.