Fråga: Kan policy betraktas som ett svenskt ord?

Policy kan sägas vara ett svenskt ord såtillvida att det tas upp i Svenska Akademiens ordlista. Ordet är ändå så främmande att det finns med på Språkrådets lista över onödiga engelska ord, och man uppmanas överväga om det i stället går att använda ord som riktlinjer, principer, strategi, politik.