Fråga: På finska används ordet tuunaus och på engelska pimp för att uttrycka att man ger nytt liv åt kläder och prylar genom att ändra på dem. Finns det något lämpligt ord på svenska?

På svenska används pimpa, pimpning. Naturligtvis kan man också tala om att piffa upp kläder.