Fråga: Jag har förstått att personbeteckning (fi. henkilötunnus) är en finlandism och att det heter personnummer i Sverige. Kan vi fritt använda det senare ordet också i Finland? Vad heter förresten henkilötunnuksen tunnusosa på svenska?

Svar: Det är sant att personbeteckning är en finlandism. Det är emellertid fråga om en term som finns i den finländska lagstiftningen, och då är vi tvungna att använda den åtminstone i mer officiella sammanhang, tills vidare.

Henkilötunnuksen tunnusosa kallas personbeteckningens signumdel på svenska.