Fackterm, dvs. språknämnden för arbetsmarknadens svenska, rekommenderar att finskans roikkolomautus översätts med uttrycket permittering på oviss tid