Fråga: Kan man bilda ett verb parkoura till substantivet parkour?

Parkour är en sport som oftast utövas i stadsmiljö och som innebär att man forcerar hinder som murar och husfasader genom att löpa, hoppa, klättra osv. Varken substantivet parkour eller verbet parkoura finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista, men parkour finns i National­encyklopedin. Verbet parkoura kan vi hitta i informella webbtexter som verkar vara skrivna av ungdomar, men inte i mer formella sammanhang. Det är i alla fall ett fungerande verb, bildat enligt gängse mönster, så det är inte omöjligt att det kommer att användas mer i framtiden om det behövs. Vi kan jämföra med andra verb som bildats till substantiv av främmande ursprung, till exempel googla.