Fråga: Heter det paret Karlsson är bekymrade eller paret Karlsson är bekymrat?

Svar: Ordet par är ett s.k. kollektivt substantiv som är singularis till formen men betecknar två individer. Konstruerar vi predikatet efter formen blir det bekymrat, men konstruerar vi det efter betydelsen blir det bekymrade. Det finns många andra kollektiva substantiv, t.ex. personal, besättning, folk. Förr fanns det stora krav på formkongruens vid sådana substantiv, men i dagens svenska håller konstruktion efter betydelsen på att bli allt vanligare. Vid ord som besättning är både singular och plural form möjlig, men vill vi framhålla att det är fråga om en samling individer kanske vi helst väljer pluralis: Besättningen är bekymrade. Ibland är det rentav omöjligt att följa den grammatiska kongruensen – så är plural form den enda möjligheten vid ordet folk. Exempel: Folk blir lätt sårade. När det gäller ordet par är det nästan alltid plural form som gäller; vi tänker ju i allmänhet på de två individerna i paret. Det blir alltså paret Karlsson är bekymrade.

Vill vi klara oss ur hela dilemmat kan vi naturligtvis välja att i stället för paret använda makarna: Makarna Karlsson är bekymrade.