Fråga: Hur översätts puolesta (psta) vid underteckning av handlingar?

Svar: Puolesta används när man undertecknar brev och handlingar för någon annans räkning. På svenska kan vi skriva genom (gm), enligt uppdrag eller på NN:s vägnar.