Fråga: Jag jobbar i skolan och stöter på samma problem år för år. Vad är skillnaden mellan på måndag och på måndagen? Och vilket av uttrycken motsvaras av ensi maanantaina?

Uttrycket på måndag syftar framåt, på närmast instundande måndag, och det motsvaras därför av ensi maanantaina. Ex.: Jag ska resa på måndag. Uttrycket På måndagen syftar däremot antingen på förfluten tid (= i måndags) eller på en måndag någon bestämd vecka: Den veckan ska jag spela tennis på måndagen och dansa på tisdagen.