Fråga: Betyder övriga och andra alltid samma sak?

I många fall kan vi fritt välja mellan annan och övrig. Exempel: Hon hälsade på de andra/övriga gästerna. Men alltid är de bägge orden inte utbytbara. Tänk på fraser som en annan gång, hon är av annan uppfattning, en eller annan osv. Där går det inte att sätta in övrig. Däremot tycks det ofta gå att ersätta övrig med annan, men inte alltid – till exempel inte i fall som det övriga Europa, för övrigt. Ibland kan bägge orden användas, men det uppstår en betydelseskillnad. Exempelvis kan andra medlemsstater betyda ’vissa andra medlemsstater’ medan övriga medlemsstater snarast betyder ’alla andra medlemsstater’. Övrig tycks alltså ha en mer omfattande eller exkluderande betydelse än annan.