Fråga: Jag håller på med ett manus för ett videoklipp om handel och blev mycket förvånad när jag stötte på pluralformen ordrar på så många ställen på webben, t.ex. Nya ordrar på IP-lösningar. SAOL rekommenderar fortfarande böjningen en order, ordern, flera order. Hur är det egentligen?

Svar: Det stämmer att Svenska Akademiens ordlista endast ger ett alternativ för pluralböjningen. Går man däremot till Språkrådets frågelåda på webben får man en förklaring till varför pluralformen ordrar är så utbredd bland språkbrukarna. Så här lyder förklaringen:

”Ja, pluralformen ordrar är inte ovanlig i språkbruket, och den passar väl in i det normala böjningsmönstret för n-ord på -er: åker – åkrar, jumper – jumprar, skoter – skotrar, monter – montrar. Men formen flera order är naturligtvis också korrekt.

På samma sätt förhåller det sig med ordet tanker som i plural antingen tar formen flera tanker eller formen flera tankrar.”