Fråga: Hur skrivs ordningstal av långa tal, t.ex. av tvåtusensjuhundratrettiofyra?

Svar: I sammansatta ordningstal är det bara det sista räkneordet som får suffix: mitt tvåtusensjuhundratrettiofjärde försök.