En herr A.F. Dalin tog sig för pannan
och satte sig vid pennan dan därpå.
Han skrev och forskade som ingen annan
och han blev färdig artonfemtitvå.

Hans stora ”Ordbok öfver svenska språket”
är redan munter underhållning vorden.
Samtidigt griper jag till den när bråket
bland vänner tilltar kring de udda orden.

Vad är ett slädnät? Och hur används luder?
Och skratta, springa? Skenbart enkla verb.
Definitionen gör att skrattet ljuder,
Dalins processbeskrivning är superb.

En alfabetisk ordbok är som livet,
du räknar med att kunna nästa blad.
Men vänd på bladet, det som där står skrivet,
det överraskar dig på varje rad.