Finländska ortnamn på främmande språk 97:2, s. 9–14

Internettermer på svenska, finska och engelska 97:4, s. 7–14