I språkdatabasen Ordförrådet får man svar på frågor om svenskan, t.ex. aktuella nyord, klassiska språk-frågor och finlandismer. Under flera decennier har Svenska språk-byrån samlat svar på språkliga frågor av alla de slag i sin interna språk-databas. Av dessa väljer språkvårdarna nu ut och redigerar frågor av allmänt intresse. Ordförrådet utökas hela tiden med nya språkfrågor, nu är cirka 600 frågor publicerade.

Ordförrådet hittas via adressen http://kaino.kotus.fi/ordforradet/