IT-branschen eller informationstekniken, som allt oftare kallas informationsteknologi (även då ingen vetenskap avses) skapar ett omättligt behov av nya termer. Kanske behovet ackumuleras genom att de engelska termerna förmedlas i höghastighetsnät, som på svenska allmänt benämns  elektroniska motorvägar (electronic highway eller infobahn, elektroninen moottoritie).

I nätverken finns oftast en tjänst som kallas elektronisk post (electronic mail, sähköposti). Detta system lagrar och förmedlar elektroniska meddelanden (e-mail message, sähköpostiviesti) i och mellan elektroniska brev­lådor (electronic mailbox, sähköpostilaatikko). Adressen till den elektroniska brevlådan anges på t.ex. visitkort med prefixet e-post ­(e-mail). I adressen ingår användaridentifikationen (user/login name, käyttäjätunnus), som är personlig, och den efterföljande domän­adressen för det lokala nät (local area network/LAN, lähiverkko) eller det regionala nät som brevlådan finns i. Det specialtecken som ingår i adressen kallas snabel-a. Många använder även benämningarna kanelbulle, ele­fant­öra och alfaslang i mer informella sammanhang.

För att inleda en session (session, istunto) i ett nät krävs att användaren kopplar upp sig till en värddator genom att göra en inloggning (login, sisäänkirjaus). Då användaren loggar in anger han förutom användaridentifikationen sitt lösenord (password, salasana/tunnus­sana). Om användaren kopplar upp sig till en avgiftsbelagd tjänst i nätet, gör han klokt i att mini­mera vilotiden (idle time, joutoaika), d.v.s. den tid då han inte aktivt utnyttjar tjänsten. Systemen i sådana tjänster meddelar ofta kostnaderna för sessionen vid utloggningen (logout, uloskirjaus).

Den som kopplar upp sig till ett nät kan utnyttja ett klientprogram (client program, asia­kasohjelma/pyyntösovellus) för att via en klienthanterare (client server, työasemapalvelin) nå det grafiska och hypermediala WorldWideWeb-nätet. I WWW utgår användaren från en  hem­sida (home page, kotisivu). Den kan kännas trygg att ha då man via näthanterare (net server, verkkopalvelin) och nätbryggor (gateway, ­yhdyskäytävä) navigerar i den gränslösa cyberrymden (cyberspace, syberavaruus).