I det förra numret(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) av Språkbruk presenterades katalanskan, som talas i de spanska regionerna Katalonien, Balearerna och Valencia, samt i södra Frankrike där språket används av drygt hundratusen personer. Nedan presenteras occitanskan, bretonskan och korsikanskan, som även de tillhör Frankrikes minoritetsspråk.

Occitanskan är med sina 11 miljoner talare det största minoritetsspråket i Frankrike. Det talas i söder vid sidan om franskan och förekommer huvudsakligen i fyra dialektala varianter. Precis som franskan är occitanskan ett romanskt språk; särskilt stora likheter uppvisar det med katalanskan.

Occitanskans storhetstid inföll på medeltiden; den var kulturens – litteraturens och musikens – språk. På 1500-talet kom dock occitanskan att trängas undan av franskan och den begränsades till ett talat, icke-offentligt språk. På 1800-talet upplevde det emellertid en renässans, inte minst på det litterära området. I dag verkar bl.a. språkvårdsorganet Institut d´Estudis Occitans för att främja occitanskan – dock har Frankrike sedan länge bedrivit en språkpolitik som undertryckt dialekter och minoritetsspråk. Endast franska har exempelvis tillåtits inom skolväsendet och således används minoritetsspråken främst inom den privata sfären.

Bretonska tillhör den keltiska språkfamiljen och är således besläktat med de språk som i dag talas på de brittiska öarna. Bretonska talas på den franska halvön Bretagne och man antar att delar av den keltiska befolkningen i nuvarande Storbritannien förde med sig språket dit under 400- och 500-talen e.Kr., då den flydde undan anglosaxiska inkräktare.

I dag behärskas bretonskan av ca 350 000 personer, men endast hälften av dessa använder språket dagligen. Ändå är den bretonska litteraturen mycket livaktig – och har varit det sedan 1800-talet då t.ex. François-Marie Luzel gjorde ett genombrott med sina folksagor. Roparz Hemon lade å sin sida grunden för den bretonska moderna litteraturen när hon 1925 grundade kulturtidskriften Gwalarn.

Ön Korsika ligger i Medelhavet 170 km från den franska kusten, den tillhör Frankrike men har ett betydande självstyre. Franska är det officiella språket men här talas även korsikanska. Dock är så gott som alla invånare (300 000 personer) i dag fullständigt tvåspråkiga och endast tio procent har korsikanska som sitt första språk. Korsikanska påminner mer om italienska än om franska och ibland uppfattas korsikanskan t.o.m. som en italiensk dialekt.

Källor: NE, European Research Centre on Multilingualism and Language Learning

Sarah Kvarnström var praktikant på Svenska avdelningen vid Focis sommaren 2010.