Talko, talspråkskorpusen för finlandssvenskt talspråk, har uppdaterats med flera inspelningar. Korpusen, som lanserades i fjol, består av inspelningar och tillhörande sökbara utskrifter av talat språk från olika orter i Svenskfinland.

Nyheter i Talko är bl.a. inspelningar gjorda mellan 2005–2008 från språköarna Tammerfors och Kotka samt äldre dialektinspelningar från åren 1959–1987. Talko innehåller över 470 000 ord och kompletteras fortlöpande med nytt material.

Talko upprätthålls av Svenska litteratursällskapet, i samarbete med Tekstlaboratoriet vid Universitetet i Oslo. Korpusen finns på adressen www.sls.fi/talko(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).