Är ”beslutade” eller ”beslöt” vanligast på svenska webbplatser i dag? Heter det ”avkortning” eller ”amortering” på allmänsvenska? ”Vilken språkvariant?” är en ny webbaserad tjänst som tar fram överskådlig statistik över i vilken utsträckning ett ord eller uttryck används på svenska webbplatser i Sverige och i Finland. Tjänsten använder Yahoos sökindex och en enkel metod för att beräkna och jämföra relativa frekvenser. Tjänsten gör alltså en statistisk uppskattning om ett ord, ett uttryck eller en fras verkar vara en statistisk finlandism eller någon som enkom förekommer i Sverige information som kan vara nog så nyttig för en jäktad journalist eller översättare.

Förutom svenska ord och uttryck kan man även undersöka spridningen av engelska, finska, franska, holländska, italienska, portugisiska, spanska och tyska ord och uttryck i olika länder och regioner med tjänsten.

 

http://www.pojkfilmsklubben.org/cgi-bin/langtools/whichVariety.cgi?uilang=sv