Institutet för de inhemska språken har utsett följande personer till medlemmar av Svenska språknämnden i Finland för perioden juni 2012 till maj 2015:

  • lagstiftningsrådet Sten Palmgren, ordförande (Justitieministeriets lagstiftningsavdelning)
  • rektor Laila Andersson (Mattlidens skola)
  • professor Siv Björklund, vice ordförande (Vasa universitet, Institutionen för nordiska språk)
  • tf professor Mona Forsskåhl (Tammerfors universitet, Kieli- ja käännöstieteiden laitos – Pohjoismaiset kielet)
  • biträdande chefredaktör Henrik Othman (Österbottens tidning)
  • specialforskaren Eivor Sommardahl (Institutets representant)

Nämndens sekreterare är forskaren Pia Westerberg (Institutet för de inhemska språken).