Kulturkontakt Nord, en stark kulturaktör med verksamhet i både Finland och Norden, har inlett sin verksamhet 1.1.2012. Den nya organisationen skapades av Nordens institut i Finland (Nifin) och tidigare Kulturkontakt Nord. Verksamheten i de båda institutionerna fortsätter som förut, men under ett gemensamt paraply.

Kulturkontakt Nord har som huvuduppgift att öka intresset för Norden och nordiskt samarbete i Finland samt att administrera två nordiska stödordningar; kultur- och konstprogrammet samt det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Organisationen är samtidigt en kontaktpunkt för nordiskt kultursamarbete och för informationen om detta samarbete i hela Norden.

Sammanslagningen har genomförts så att det tidigare Kulturkontakt Nord upphört samtidigt som verksamheten överförts till Nifin som bytt namn till Kulturkontakt Nord, eller KKNord. Nifins direktör Gun Oker-Blom fortsätter som direktör för Kulturkontakt Nord, vars kontor finns i centrum av Helsingfors och på Sveaborg utanför Helsingfors.

– Vi utgör en stark och innovativ nordisk kulturaktör med såväl Finland som det övriga Norden med närområden som arbetsfält. Sammanslagningen ger samtidigt en hel del positiva synergieffekter, betonar Oker-Blom.

KKNord har 13 heltidsanställda och administrerar cirka 5 miljoner euro. Organisationen hör under Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.

Läs mera om sammanslagningen på www.kulturkontaktnord.org(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).