Vad heter perälauta på svenska och på vilka olika sätt kan man översätta itsensä työllistäjä? Svar på de här och andra knepiga termfrågor ger den nya arbetsmarknadsordlistan. Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har nyligen gett ut en ny finsk-svensk arbetsmarknadsordlista. Listan innehåller termer från A till R.

Den första delen av arbetsmarknadsordlistan publicerades 2013 med termer från A till N. Nu har de bokstäverna kompletterats med nya termer samtidigt som bokstäverna O till R har publicerats.

Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Finlands Kommunförbund, Keva, Institutet för de inhemska språken med flera.

Ordlistan finns på Språkinstitutets webbplats.