FRÅGA: Vad heter tecknet  # ?

SVAR: Nummertecken. På engelska talar man om number sign.