Fråga: Heter det på ett möte eller i ett möte? Bägge tycks användas.

Både prepositionen och prepositionen i används tillsammans med möte. Man kan till exempel säga både sitta (ett) möte och sitta i (ett) möte. I vissa fraser föredrar man dock antingen eller i. Det heter till exempel vara (ett) möte och (ett) möte, och det känns naturligt att säga delta i ett möte eftersom verbet delta i allmänhet konstrueras med i. När det gäller delta kan det dock nämnas att också delta ett möte numera är vanligt i bruket.